be found on trial to be imcompetent

  1. Fiil duruşmada ehliyetsiz bulunmuş olmak
  2. Fiil duruşma da ehliyetsiz bulunmak