be hard to please

  1. Fiil memnun edilmesi güç olmak
  2. Fiil müşkülpesent olmak