be in business on one's own account

  1. Fiil kendi hesabına bir işe girişmiş olmak
  2. Fiil kendi hesabına iş yapmak