be off one's oats

  1. iştahını yitirmek, iştahı kaçmak, canı yemek istememek.