be ready for every emergency

  1. Fiil her türlü beklenmedik zor duruma hazırlıklı olmak