be supposed to be something

  1. Fiil birşey olması gerekmek
  2. Fiil birşey olması beklenmek
birşeyi yapması beklenmek Fiil
birşeyi yapması gerekmek Fiil