bear transaction

  1. (Br) borsa spekülatörlerinin satış muamelesi (ileride fiyatın düşeceği umuduyla belli bir fiyat üzerinden
    gelecekteki piyasalarda tahvil satması
  2. borsada spekülatörlerin yaptığı satış işlemi