beat a hasty retreat

  1. Fiil hemen geri çekilmek
  2. Fiil hızla geri çekilmek
  3. Fiil yaptığı işi hemen bırakmak
  4. Fiil alelacele çekilmek
  5. Fiil alelacele gitmek
  6. Fiil tüymek