beat one's brains (out)

  1. bütün gücüyle anlamaya çalışmak, kafa patlatmak, kafa yormak.
    Some students are lazy, but others beat
    their brains and succeed.
kafa yormak/patlatmak, (birşeyi anlamak/çözmek için) bütün zekâsını/gücünü kullanmak.
She beat her
brains out studying, but couldn't keep up with the rest of the class: Bütün gücü ile çalıştı ise de diğer öğrencilere yetişemedi.