become clear

  1. Fiil belli olmak
  2. Fiil berraklaşmak
  3. Fiil aydınlanmak
  4. Fiil tavazzuh etmek
  5. Fiil tebarüz etmek
tebellür etmek Fiil