bed sitting room

  1. İsim (Br) hem oturma hem yatak odası
  2. İsim hem oturma hem yatak odası
oturma ve yatak odası: her iki maksatla kullanılan oda. İsim
hem yatak hem oturma odası.