1. (a) inanmak, kani olmak.
    to believe in ghosts: hayaletlere/cinlere inanmak. (b) güvenmek, itimat
    etmek, itimadı olmak.
    I believe in you: Sana güveniyorum.
    believe in me: Bana güven/itimat et!
birşeyin yapılmasının doğru olduğunu düşünmek Fiil
birşey yapılması gerektiğine inanmak Fiil
birşeyin yapılmasını savunmak Fiil
birini haklı bulmak Fiil
birini desteklemek Fiil
birine güvenmek Fiil
birinin başarılı olacağına inanmak Fiil
birinin varlığına inanmak Fiil
birşeyin doğru olduğuna inanmak Fiil
birşeyi haklı bulmak Fiil
birşeye güvenmek Fiil
birşeyin varlığına inanmak Fiil