1. iki odalı kulübenin iç odası, yatak ve oturma odası olarak kullanılan oda.
 2. içeride(ki), içinde, içine, içeriye.
 3. dağ tepesi, zirve, yüksek tepe.
 4. İsim, Botanik uçkuncuk
  (Moringa oleifera): Arabistan ve Hindistanda yetişen, kanatlı tohumlarından esans ve
  ince bir makine yağı
  (oil of ben) çıkarılan ağaç.
 5. İsim bu ağacın kanatlı tohumu.
 6. İsim -oğlu, -zade: Arap ve İbrani adlarında kullanılır:
  Moses ben Maimon gibi.
  Big Ben: Londrada
  Parlamentodaki saat kulesi çanı.
Londrada Parlamento binası kulesindeki saatin çanı.
Bendey baskı yöntemi: orijinal resim üzerine ince delikli saydam bir ekran koyarak tabloya değişik bir ton sağlayan baskı yöntemi.
 1. İsim, Psikoloji ego
 2. myself
 3. mole
 4. me
 5. beauty spot
 6. self
 7. I
why me especially ?
alter ego
I was meant for ....
I'll get it.
I'll pass. Cümle
I'll get it.
I'm going out for a while.
I'm OK by myself.
same here
I'm at a loss.
I'm for the government
It's none of my business
Who am I to ...?
after I go
after I have gone
Allow me. Cümle
Count me out.
... is on me.
I , the undersigned , do hereby declare
I, the undersigned, do hereby declare
scratch my back and I will scratch yours

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Tekil birinci şahsı gösterir
 2. Deri üzerindeki kahverengi veya siyah renkli ... kabartılara verilen isim, benek