bend over backward(s)

  1. büyük gayret sarfetmek, var gücünü harcamak, elinden geleni yapmak.
    She bent over backward to make
    sure that he was always pleased: Onu daima memnun etmek için elinden geleni yaptı.