vasiyetnameden yararlanmak Fiil
bir vasiyetnameden yararlanmak Fiil
çıkar sağlamak, yararlı olmak, yararlanmak, yarar/kâr sağlamak, kârlı çıkmak, istifade etmek.
He will
benefit by/from a holiday: Tatil ona yararlı olacak.
şirket tarafından ödenen işçi sosyal sigorta primi
şirket tarafından ödenen işçi sosyal sigorta primi