benefit club

  1. üyelerine hastalık
  2. kaza durumunda karşılıklı sigorta
  3. yaşlılara yardım sağlayan
  4. kâr amacı gütmeyen kuruluş
  5. hayır derneği