bewilderment

  1. şaşkınlık, sersemlik, hayret, şaşırtıcı şey.
bakakalmak Fiil