big brother

  1. İsim ağabey, büyük kardeş.
  2. İsim yardıma muhtaç bir çocuğu koruyup yetiştiren kimse.
  3. İsim totaliter yönetimin başı/sözcüsü.
  4. İsim totaliter devlette iktidarı elde tutan grup.