1. Denizcilik sintine
 2. Denizcilik sintine, karina, teknenin dibi.
  bilge board: sintine tahtası.
  bilge water: sintinede toplanan
  su.
  bilge ejector: sintine suyunu boşaltan cihaz.
  bilge keel = bilge piece = rolling chock: yalpa omurgası.
  bilge pipe: sintine borusu.
  bilge-pump: sintine tulumbası.
  bilge rail = keel rail: cankurtaran tutamağı, cankurtaran sandalının devrilmesi halinde tutunulacak tutamak.
  bilge well: sintine çukuru.
 3. fıçı karnı.
 4. herze, yave, boş lâf, gevezelik, zevzeklik.
  Don't give me that bilge: Gevezeliği bırak/Boş lâflarla kafamı şişirme.
 5. tekne dibine sızmak.
 6. (beyaz boya) sararmak.
 7. şişmek, göbek peyda etmek.
 8. sintineyi hasara uğratmak.
sintine pompası İsim
gemi sintine tulumbası İsim
sintine suyu İsim, Denizcilik
 1. sapient
 2. learned
 3. sagacious
 4. wise

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Geniş ve derin bilgi sâhibi olan, ... şekilde kullanan , hakim