1. senedat cüzdanı (içinde iskonto senetlerinin saklandığı cüzdan
bir poliçenin arkasına gereğinde başvurulmak üzere bir adres yazmak Fiil