bill of indictment

delil yetersizliğinden bir ithamnameyi reddetmek Fiil
dava açmak Fiil