bir ayrıcalığı kötüye kullanmak

  1. Fiil to stretch a privilege