bir para cezasının kesilmesi

  1. imposition of a fine