bir tanımın çerçevesi içine girmek

  1. Fiil to fall within a definition