birşeyi dört gözle beklemek

  1. Fiil to look forward to something
to look forward to doing something Fiil