1. Sıfat kuşbakışı, yüksekten/uzaktan görülen.
    a bird's-eye view of the city: şehrin kuşbakışı görünüşü.
  2. Sıfat özet, kısa, acele, sathî, üstünkörü.
    a bird's-eye view of ancient history: eskizaman tarihine kısa bir bakış.
  3. Sıfat kuşgözü: kuşgözüne benzer benekleri olan.
    bird's-eye tweed: kuşgözü tüvid.
  4. Sıfat çuhaçiçeği, yavşanotu gibi küçük, yuvarlak, parlak renkli çiçekler açan bitkiler.
  5. Sıfat kuşgözüne benzer dokuma.