birini tepeden tırnağa incelemek

  1. Fiil to put someone through a searching examination