birinin birşeyi yapmasını öğütlemek

  1. Fiil to advise someone to do something