birinin birşeyi yapmasına izin vermek

  1. Fiil to leave someone do something