1. Sıfat kutsal, mukaddes, mübarek.
  the blessed = blest Virgin: Meryem Ana.
  every blessed = blest day:
  Allahın günü, her gün.
  every blessed = blest evening: her akşam.
 2. Sıfat tapınılacak, tapılmaya değer.
  blessed = blest be God: Allaha şükür!
 3. Sıfat mutlu, mes'ut, bahtiyar, büyük bir saadete erişmiş.
  blessed = blest event
  : k.d. mutlu
  olay, doğum.
  to be blessed = blest with … : … nimetine erişmek/mazhar olmak, … mazhariyetine ulaşmak.
  to be blessed = blest with a strong healthy body: sağlam ve sağlıklı olmak mutluluğuna erişmek.
 4. Sıfat halinden memnun, gönlü ferah.
  blessed = blest are the poor in spirit: Fakir, manen halinden memnundur.

  blessed = blest my stars that: Çok şükür/hamdulsun ki.
 5. Sıfat (Katolik kilisesinde) takdis edilmiş.
 6. Sıfat mutluluk/saadet/huzur/güven verici.
  the blessed = blest assurance of a steady income: emin ve
  sabit bir gelirin sağladığı güven ve huzur.
 7. Sıfat lânetli, kahrolası.
  I'm blessed = blest if I know: Biliyorsam kahrolayım/Allah kahretsin ki bilmiyorum/Vallahi
  bilmiyorum.
  What a blessed = blest nuisance: Ne can sıkıcı/lânet şey!
 8. sarıdiken
  (Cnicus benedictus): deve dikenine benzer, sarı renkte büyük top çiçekler açan bir bitki.
 9. kutsallık, mutluluk, mes'utluk, bahtiyarlık.
devedikeni İsim, Botanik
peygamber dikeni
(Carduus benedictus).
şevketibostan İsim, Bitki Türleri
şevket-i bostan İsim, Bitki Türleri
benediction ile ayni anlama gelir. Katolik kiliselerinde dua ve takdis töreni.