block print

  1. İsim blok baskı: tahta veya madenî bloklarla basılan resim.