blow something apart

  1. Fiil birşeyi patlatmak
  2. Fiil birşeyi havaya uçurmak
  3. Fiil birşeyi patlatarak yok etmek
birşeyi çürütmek Fiil
birşeyin yanlış olduğunu kanıtlamak Fiil