1. reel
  2. coil
  3. bobbin
  4. spool
  5. winding
  6. armature
induction coil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Üzerine iplik, ... sarılan makara