boylu boyunca yere serilmek

  1. measure one's length (upon the ground)