break with the past

  1. Fiil geçmişle bağlarını koparmak
  2. Fiil geçmişle ilişkisi kalmamak
  3. Fiil geçmişten kopmak