break-in period

bir personelin işine alışma süresi