bridge the gap

  1. Fiil bir aralık üzerine köprü kurmak
  2. Fiil farklarını çıkarmak
piyasa boşluğunu kapatmak Fiil
piyasadaki bir boşluğu doldurmak Fiil