bring tears (in)to someone's eyes

  1. (birinin) gözlerini yaşartmak, gözlerinden yaş getirmek.