1. Zarf genellikle, geniş bir şekilde, geniş ölçüde.
    broadly speaking: genellikle, genel/geniş anlamda.
büyük ölçüde aynı Sıfat