1. tesadüfen karşılaşmak, ânide karşı karşıya gelmek.
  2. (âniden/ansızın/umulmadığı anda) karşılaşmak, raslamak.
    Guess who I bumped into on the way to the
    office: Daireye giderken kiminle karşılaştım, biliyor musun?
biriyle karşılaşmak Fiil
birine rastlamak Fiil