bunch grass

  1. İsim, Botanik çimen topağı
  2. İsim küme çayır: ABD'nin çeşitli bölgelerinde yetişen ve ayrı kümeler oluşturan çayırlardan herbiri.