1. tıkaç, fıçı tapası.
  2. fıçı deliği.
  3. bung up: tıkamak, tapalamak, tıkaç/tapa ile kapamak. to bung up a hole: bir deliği tıkamak.
    be bunged up: tıkanmak, kapanmak.
  4. bung up: dövmek, hırpalamak, örselemek, berelemek.
  5. (taş vb.) atmak, fırlatmak.
  6. Sıfat bozuk, kırık, arızalı, işe yaramaz, faydasız.
  7. Sıfat müflis, iflâs etmiş.
  8. Sıfat ölü.
tıkaç açacağı. İsim
tıkamak Fiil