business combination

  1. ticari birleşme
  2. işletmelerin birleşmesi
  3. İsim, Muhasebe işletme birleşmesi
  4. firmaları birleştirme
  5. işleri birleştirme
  6. İsim, Şirketler Hukuku şirket birleşmesi