business failure

bir iş başarısızlığından belini doğrultmak Fiil