1. İsim (marangozlukta) düz ek: tahtaları yanyana getirerek (üstüste bindirmeden) yapılan ek.