buy for a rise

  1. Fiil borsada spekülasyon amacıyla hisse fiyatlarını yükseltmek
  2. Fiil hisse fiyatlarının yükselmesini bekleyerek hisse satın almak