1. İsim, Reklamcılık alıcı
  2. İsim, Sinema satın almacı
  3. İsim müşteri, alıcı, satın alan (kimse).
  4. İsim mübayaacı, bir mağazanın toptan satınalma memuru.
fiilen nakde sahip alıcı
reklamların yapımında kullanılmak üzere sanat işleri ve fotoğraflar sağlamaktan sorumlu olan reklam ajansı
ya da ticari stüdyo çalışanı
sanat işleri satın alıcısı
bir reklamcılık şirketinde sanat işleri ya da fotoğraflar satın alınmasından sorumlu kişi
alıcı gözü ile
mübayaa memuru yardımcısı
açık artırmaya katılan
toptan satın alıcı
(US) yatırımı satın alan müşteri
satın alıcı
başkan adına mal alan komisyoncu
ciddi satın alıcı
almadan uzun uzun hesap yapan müşteri
almadan önce uzun uzun hesap yapan müşteri
şirket arabaları satın alıcısı
vadeli alıcı
kullanılması gereken dönemden çok önce malzeme stokları satın alan kişi
(US) vadeli alıcı
toptan alıcı
bir şeyi önceden niyeti yokken görünce satın alan kimse
sanayi için malzeme satın alan
sanayii için malzeme satın alan
sanayi alıcısı
satın almaya niyetli müşteri
aracı alıcı
aracı satın alan
sadık müşteri
marjinal alıcı
marjinal alıcı (belirli bir değere kadar işlem yapan müşteri
niyeti olmayan alıcı
satın alma sorumlusu İsim
opsiyon satın alıcı
opsiyon lu satın alıcı
açık hava reklamları için yer kiralayan ya da satın alan reklam ajansı çalışanı
alıcının atıfta bulunduğu hiçbir şartı kabul etmemek Fiil
yabancı satın alıcı
yabancı satın alıcı
potansiyel müşteri
müşteri adayı
olası müşteri
potansiyel satın alıcı
toptancı
toptan satın alıcı
risklerin alıcı tarafından yüklenilmesi
alıcı müşteri
tek satın alıcı
(US) reklam yeri satın alıcısı
(borsa , Br) iskonto firmalarından birinin üyesi
uzman satın alıcı
(US) müşteri
radyo reklam yayınları dairesi şefi
nihai satın alıcı
kimliği açıklanmayan alıcı
toptan alıcı
toptan satın alıcı
gönüllü alıcı
alıcı adayı
alıcı ve satıcı
alıcı yoğunlaşması İsim, Rekabet Hukuku
senet satın alan
denizaşırı müşteri
alıcı gücü İsim, Rekabet Hukuku
eskici
komprador
muhteris
madrabaz
muhtekir
toptan satın alan
müşteri kılavuzu
alıcı kredisi
alıcıların ödevleri İsim
müşteri kataloğu
müşteri kılavuzu
sigorta yaptıran kişinin sigortaladığı eşyada sahip olduğu çıkar
alıcı listesi
eşyaları bol ve ucuz olan piyasa. seller's market İsim
monopson
alıcı inhisarı
ticari tekel
alıcı monopolü
talep tekeli
alıcı tekeli
piyasada bir alıcının veya satıcının fiyatı belirleyecek konumda olduğu durumdaki tekel
satıcı alıcı tekeli (bir ürünün tek alıcısının bulunduğu piyasa
monopsoni
alıcı yükümlülükleri İsim
alıcı opsiyonu
(Br) alıcı opsiyonu
(Br) alıcıya isteğine bağlı olarak evvelce tespit edilen miktarın bir misli senet alma hakkı veren opsiyon
satın alma emri
alıcıların satıcılardan çok olması
(fuar) satın alıcı serbest giriş kartı
satın alıcı tepkisi
alıcı direnmesi
alıcı riski
alıcıların grevi
satın alıcılar grevi
tüketici rantı
alıcının ödemeye razı olduğu fiyatla fiilen ödediği fiyat arasındaki fark
müstehlik rantı
komisyonla alışta bulunması için birini tayin etmek Fiil
müşterinin siparişine uymak Fiil
malları müşteriye göstermek Fiil