ister kasıtlı ister tesadüfen
bilerek veya bilmeyerek Zarf