calculate the cost of a journey

  1. Fiil bir yolculuğun kaça çıkacağını hesaplamak