1. Fiil bir tarafa çağırmak
  2. Fiil birini bir kenara çekmek